2017 in een notendop

Voor NS was 2017 een geslaagd jaar. We behaalden de doelstellingen voor de reiziger in Nederland en zetten daarmee de opwaartse lijn door van 2016. We verbeterden onze prestaties, zoals punctualiteit, en introduceerden nieuwe treinen. Ook maakten we het reizen per trein aantrekkelijker, onder andere door hoogfrequent reizen. Zo werken we toe naar de midterm review in 2019, waarin de overheid onze prestaties beziet. Abellio startte in december 2017 met de nieuwe concessie West Midlands.

Onze prestaties op het hoofdrailnet

Prestatie

Realisatie 2017

Realisatie 2016

Bodemwaarde

2017

Streefwaarde 2019**

Algemeen klantoordeel Binnenland HRN

80%

77%

74%

80%

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten

77%

78%

68%

73%

Klantoordeel sociale veiligheid

88%

87%

81%

83%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN*

91,6%

90,6%

89,2%

91,1%

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN*

97,4%

97,3%

96,7%

97,3%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL*

83,5%

81,7%

82,5%

84,1%

Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders*

94,5%

94,1%

93,7%

95,6%

Zitplaatskans in de spits (HRN)*

95,1%

95,1%

94,3%

95,5%

Zitplaatskans in de spits (HSL)*

96,8%

97,3%

91,2%

94,9%

Top 10 drukke treinen

2,4%

2,4%

4,9%

4,0%

Reisinformatie in de treinketen

86,3%

85,8%*

78,0%*

83,1%

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

83,2%

82,0%

75,0%

80,0%

  • * Nieuwe waarde ten opzichte van 2016 als gevolg van technische wijzigingen of methodiekaanpassingen die zijn doorgevoerd in de prestatie-indicatoren. De resultaten zijn daarom niet vergelijkbaar met de resultaten uit het jaarverslag 2016. Zie Resultaten 2017 voor een toelichting.
  • ** Streefwaarde uit Vervoerplan 2018

Met de compleet vernieuwde dienstregeling en de komst van nieuwe treinen verbeterde de treinreis in 2017. Ook rijden sinds 2017 alle nieuwe Flirt-treinen op het spoor en hebben we samen met ProRail gewerkt aan de verbetering van de voorzieningen op kleinere stations. Daardoor steeg het landelijk klantoordeel over stations naar 73% (2016: 70). Met meer fietsenstallingen en OV-fietsen verbeterden we ook de deur-tot-deurreis.
Tussen Eindhoven en Amsterdam introduceerden we met de nieuwe dienstregeling hoogfrequent spoor met elke tien minuten een Intercity zodat de capaciteit op dit drukke traject groeit. Al onze treinen in Nederland rijden sinds 1 januari 2017 op 100% groene stroom uit windenergie, waardoor onze treinen per saldo CO2-neutraal opereren. Door deze mijlpalen steeg de algemene klanttevredenheid, net als de punctualiteit en de veiligheid van reizigers en medewerkers. De introductie van het nieuwe traject Den Haag-Eindhoven op de HSL-Zuid zorgde vanwege het complexe systeem en product voor een tegenvallend eerste kwartaal, maar daarna gingen ook prestaties op de HSL-Zuid fors vooruit. NS voldoet hiermee aan de prestatieafspraken die gemaakt zijn met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Prestaties op het hoofdrailnet over meerdere jaren

Reizigerspunctualiteit
OV-fiets
Klantoordelen
Omzet

Abellio

Met Abellio blijft NS ervaring opdoen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en bereiden we ons voor op eventuele verdere liberalisering op het spoor. In 2017 won Abellio UK met partners de concessie voor West Midlands in het Verenigd Koninkrijk en voegde Abellio Duitsland de WestfahlenBahn toe aan het portfolio. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland is Abellio inmiddels de vierde vervoerder op het spoor.

Financiën

Financieel sluit NS 2017 positief af maar een gezonde bedrijfsvoering met voldoende rendement blijft een uitdaging. De omzet bedroeg € 5.121 miljoen, wat een stijging is ten opzichte van 2016 (€ 5.093 miljoen). De HRN-concessie-kpi’s voor 2019 zijn ook in het financieel beleid leidend voor het businessplan van NS: zo blijven we met een totaal aan € 618 miljoen investeren in programma’s die bijdragen aan het behalen van de kpi’s, klanttevredenheid, nieuw materieel en productiviteit. De winst bedroeg € 24 miljoen tegenover € 212 miljoen in 2016. Waar NS in 2016 nog bijzondere baten had uit de verkoop van vastgoed (€ 117 miljoen), kreeg NS in 2017 te maken met bijzondere lasten, vooral door de boete van € 41 miljoen opgelegd door de ACM.

Onze impact

In 2017 maakten reizigers in Nederland 150 miljoen meer kilometers met de trein (+0,8%) ten opzichte van 2016, waardoor onze positieve maatschappelijke impact op mobiliteit en veilig reizen ten opzichte van de auto opnieuw is verbeterd. Doordat onze treinen in 2017 voor 100% op windenergie reden, verbeterde ook onze milieu-impact. Dankzij maatregelen blijkt de negatieve impact van reistijd in drukke treinen verminderd. Uit onderzoek naar tijdsbesteding blijkt dat reizigers hun tijd in de trein en op het station steeds nuttiger kunnen besteden, waardoor de negatieve waarde van reistijd afneemt.

NS in 2018

Komend jaar blijft de focus liggen op zo goed mogelijke prestaties voor onze reizigers op het hoofdrailnet. Op de HSL is het belangrijk dat alle betrokkenen scherp blijven om de stijgende lijn op de prestaties vast te houden. Vanaf april gaat de Eurostar rijden tussen Londen en Amsterdam. Vanaf het najaar van 2018 komen gefaseerd de nieuwe Sprinters van CAF op het spoor. We blijven investeren in nieuwe treinen en in modernisering van bestaand materieel. Daarnaast blijven we onverminderd aandacht besteden aan gedrag en integriteit binnen onze organisatie. We blijven werken aan verbeterprogramma’s voor onze belangrijkste concessie-kpi’s. Daarnaast kijken we welke vraagstukken leven in de regio en welke bijdrage NS in heel Nederland kan leveren aan het verbeteren van de mobiliteit. In Duitsland mobiliseren we in het kader van nieuwe concessies, terwijl we in het Verenigd Koninkrijk de focus leggen op operationele verbeteringen, waarbij we rekening houden met de invloed van Brexit op reizigersgedrag en opbrengsten.