Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2017

(in miljoenen euro's)

2017

2016

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

24

212

Netto resultaat

24

212