Enkelvoudige balans per 31 december 2017

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2017

31 december 2016

   

Financiële vaste activa

3.476

3.511

   

Totaal activa

3.476

3.511

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Overige reserves

2.240

2.287

Resultaat over de verslagperiode

24

212

 

3.476

3.511

   

Totaal passiva

3.476

3.511