Medezeggenschap

Het jaar 2017 stond voor de medezeggenschap in het teken van de keuzes die NS maakt in de strategie. De medezeggenschap van NS had een belangrijke rol in het meedenken en adviseren over de uitvoering van deze keuzes. Een belangrijke wijziging was de herinrichting van de directe rapportagelijnen naar de raad van bestuur die bijdraagt aan het verbeteren van operationele en financiële prestaties van NS. Met de besluitvorming over deze herinrichting van de hoofdstructuur is de zeggenschapsstructuur van NS gewijzigd. Daaruit volgde dat met de medezeggenschap procesafspraken zijn gemaakt om te komen tot een passende medezeggenschapsstructuur. Met de Centrale Ondernemingsraad zijn dit jaar structurele afspraken gemaakt over zijn betrokkenheid bij de buitenlandse activiteiten van dochter Abellio. Deze gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een convenant waarmee de toekomstige samenwerking hierin is gewaarborgd.