Mobiliteit

Bij organisatieontwikkelingen met gevolgen voor medewerkers zet NS vroegtijdig in op begeleiding van werk naar werk binnen of buiten NS. Dit doen we om boventalligheid van medewerkers te voorkomen. In 2017 heeft verreweg het grootste deel van de boventallige medewerkers binnen de begeleidingstermijn ander passend werk gevonden.
NS begeleidt niet alleen medewerkers in het kader van re-integratie, boventalligheid en outplacement maar zet bewust in op employabiliteit. In 2017 hebben 604 medewerkers op eigen initiatief gebruik gemaakt van hulp en advies door de afdeling Loopbaanadvies. In totaal kregen 929 medewerkers begeleiding. Alle 100 loopbaanvouchers die eind 2016 ter beschikking kwamen zijn verzilverd, het aantal aanvragen overtrof het aanbod.