Leren bij NS

Om in de toekomst goede operationele en financiële prestaties te garanderen, is er voortdurend ander gedrag en nieuwe kennis noodzakelijk. Veranderen en leren gaan samen. NS zet in op informeel leren en leren in de praktijk met als doel het versneld toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. NS investeerde ruim € 35 miljoen in opleidingen en andere leeractiviteiten. Vanuit het NS Leercentrum volgden 14.386 medewerkers een keer een klassikale opleidingsdag en zo’n 21.972 medewerkers hebben een e-learningmodules gevolgd (exclusief Retail). 175 leerprogramma’s werden nieuw ontwikkeld of verbeterd.

Vakmanschap centraal

Het vakmanschap van onze machinisten, hoofdconducteurs, servicemedewerkers, veiligheidspersoneel en monteurs blijft centraal staan in alle leeractiviteiten. Voor machinisten en hoofdconducteurs is onder meer een nieuwe leermodule ontwikkeld om tunnels nog effectiever te evacueren. Om de prestaties van de IC-direct te verbeteren, hebben we bovendien nieuwe treinsimulatoren aangeschaft. Voor leerlingen van de mbo-opleiding Machinist Railvervoer heeft NS in 2017 circa 200 stageplaatsen beschikbaar gesteld.

Materieeltechniek en -onderhoud

In 2017 hebben we de opleidingen voor preventief onderhoud voor de Flirt afgerond. De medewerkers van de onderhoudsbedrijven in Maastricht en Leidschendam en van de servicebedrijven kunnen onderhoud en controles uitvoeren. Daarnaast heeft treinleverancier CAF samen met het NS Leercentrum de eerste opleidingen voor preventief onderhoud ontwikkeld.

TechniekFabriek

De TechniekFabriek, de technische opleiding van NS waar huidige en toekomstige treinmonteurs een intensief mbo-programma volgen, vierde haar eerste lustrum. In 2017 volgden 96 leerlingen een tweejarig leertraject mechatronica. In september stroomden 33 leerlingen door naar een baan bij NS. Daarnaast hebben in het jaar 2017 253 huidige monteurs deelgenomen aan een meerjarige mbo-opleiding. De trajecten zijn specifiek aangepast op de (werk)ervaring van de monteurs, waardoor ze in relatief korte tijd de opleiding kunnen doorlopen. In 2017 hebben 101 deelnemers een diploma, gelijkstelling of vrijstelling ontvangen.

Integriteit

Om bewustzijn rond integriteit te vergroten doorloopt NS een intensief traject. Onderdeel daarvan is een pakket instrumenten, informatie en werkvormen. Hiermee kunnen teams veelal in dialoog werken aan hun eigen integriteit, bewuster keuzes maken, risico’s beperken en beter samenwerken. Ter ondersteuning zijn drie nieuwe e-learningmodules ontwikkeld. De module voor de NS Gedragscode is vernieuwd.

Reisinformatie

In 2017 zijn ruim 100 reisinformatiemedewerkers opgeleid voor de nieuwe rol van centrale reisinformatie-analist, waarin de taken van de medewerker reisinformatie (MRI) en de landelijke reisinformant (LRI) zijn samengevoegd. Zij zijn aan de slag gegaan voor het nieuwe Operationeel Centrum Reisinformatie dat de kwaliteit van de reisinformatie verbetert.

Overig

NS zet in op meerdere vormen van leren. Bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen ligt de nadruk op informeel leren en leren in de praktijk. Denk aan ondersteunde vakinformatie via mobile apps, e-learning of werkplekopdrachten. Ook maken we gebruik van interne expertise van collega’s. Onze eigen NS-medewerkers met kwaliteiten op het gebied van (team)coaching, intervisiebegeleiding of facilitering begeleidden afgelopen jaar meer dan 170 coachtrajecten, 20 teams en werkten met meer dan 80 teams aan teamontwikkeling. Voor alle medewerkers zijn diverse opleidingen beschikbaar via het NS-leerportaal, waar zij online toegang hebben tot een groot aanbod. In totaal zijn voor medewerkers 2.251 opleidingen beschikbaar.