Werving

NS werft jaarlijks meer dan 5.000 nieuwe medewerkers, waarvan ruim de helft voor de retail op de stations. In 2017 hebben we 3.779 mbo-vacatures en 1.011 vacatures op hbo- en wo-niveau ingevuld (2016: 3.829 en 722). Bij de werving hebben we in 2017 meer aandacht geschonken aan de positionering van NS als werkgever. Hiervoor hebben we nieuwe manieren van werving ingezet en een aansprekend concept ontwikkeld om te laten zien aan welke uitdagingen NS werkt. We werven meer online en meer gericht op specifieke doelgroepen. Om de afspraken uit het sociaal veiligheidsakkoord invulling te geven, heeft NS dit jaar 140 extra hoofdconducteurs en 60 medewerkers Veiligheid & Service aangenomen. Er gingen 19 trainees en 38 stagiairs aan de slag. De inhuurdesk heeft 529 tijdelijke plekken opgevuld met externe medewerkers. Al die medewerkers zijn bovendien gescreend, vaak getest en doorlopen online modules om NS te leren kennen.