Sociaaleconomische impact door veiligheid

NS kan bijdragen aan veiligheid in de maatschappij door veilig vervoer en een veilige omgeving te bieden aan reizigers en medewerkers. Bij NS werken we aan arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, en veilig reizen. In het kader van arbeidsveiligheid van onze medewerkers werkt NS aan het voorkomen van fysieke of psychische schade, onder andere als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden, waardoor zij niet meer (volledig) kunnen werken of zorg nodig hebben.

Arbeidsveiligheid en sociale veiligheid

De maatschappelijke kosten voor arbeidsveiligheid zijn de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk gebleven. NS heeft in 2017 verdere stappen gezet in het bevorderen van het melden van onveilige situaties en om de onveilige arbeidsomstandigheden te verminderen, onder andere door goede risico-inventarisatie- en evaluatierapporten (RI&E) en bevorderen van het melden van onveilige situaties.

Op het gebied van sociale veiligheid heeft NS sinds 2015 extra aandacht besteed aan het voorkomen van agressie tegen medewerkers en reizigers. Het klantoordeel sociale veiligheid is verbeterd en het aantal meldingen is verminderd. Helaas zijn er in 2017 twee gevallen van ernstig letsel geweest die in 2016 niet zijn voorgekomen. Daardoor is de maatschappelijke impact van sociale veiligheid in 2017 gedaald naar € 1,8 miljoen ten opzichte van € 1,2 miljoen vorig jaar.

Voor veilig reizen werkt NS samen met partners aan het voorkomen van botsingen, ontsporingen of onveilige situaties op het station. In 2017 bedroegen de maatschappelijke kosten € 1 miljoen tegenover € 6 miljoen in 2016. Om veilig reizen te verbeteren, blijven we aandacht besteden aan veiligheidsinstructies en open communicatie met medewerkers over verbeteringen.

In het voor- en natransport is het aantal verkeersongevallen en de impact daarvan vele malen groter en bedroeg circa € 110 miljoen (€ 106 miljoen in 2016). Ten opzichte van vervoer met de auto is reizen met de trein relatief veilig. We berekenden de positieve impact, vermeden ongelukken doordat voor de trein is gekozen, alleen voor ‘keuzereizigers’. De maatschappelijke baten van veilig vervoer per trein bedroeg circa € 611 miljoen voor 2017 (€ 597 miljoen in 2016, herberekend).

Veilig reizen
Veilig reizen t.o.v. auto