Sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd

NS en de ketenpartners creëren sociaaleconomische impact door mobiliteit te bieden en mensen in de gelegenheid te stellen van A naar B te reizen om te werken, studeren of recreëren en zo bij te dragen aan het economische verkeer. Reizen per trein zorgt daarbij voor verbinding van mensen en sociale inclusie. Het belang van mobiliteit in Nederland is door het Kennis Instituut Mobiliteit gewaardeerd op € 76 miljard, met € 0,40 per reizigerskilometer. Hiervan is € 7.652 miljoen aan NS toe te schrijven (€ 7.553 miljoen in 2016, herberekend).

Mobiliteit
Reistijd

Reistijd van de deur-tot-deurreis leidt tot maatschappelijke kosten, omdat reizigers hun tijd niet naar behoefte kunnen besteden. Dit geldt vooral voor tijd door vertraging en tijd in drukke treinen (bijvoorbeeld geen zitplaats). De negatieve impact van reizen bedroeg in 2017 € 5.580 miljoen (€ 5.537 miljoen in 2016, herberekend). De verhoging van de negatieve impact wordt veroorzaakt doordat er meer met de trein is gereisd. De impact van reistijd in drukke treinen is behoorlijk verbeterd door maatregelen van NS tegen drukke treinen, zoals meer inzet van materieel.

Om de maatschappelijke impact van mobiliteit te verbeteren, stuurt NS op toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer. We richten ons op het minimaliseren van reistijd. Zo rijden we sinds de dienstregeling 2018 elke 10 minuten een trein tussen Amsterdam en Eindhoven, wat zorgt voor een hogere zitplaatskans. We streven ook naar een vermindering van reistijd door een drempelloze overstap tussen andere modaliteiten, bijvoorbeeld met OV Fiets en fietspakeren en door zo goed mogelijke reisinformatie. Daarnaast verhogen we het comfort door betere spreiding van drukte, nieuw materieel en bieden we voorzieningen als stiltezones en wifi in de trein. Hierdoor kunnen reizigers hun reistijd nuttiger besteden, wat de maatschappelijke kosten van reistijd verlaagt.
Kortom, uit de impactanalyse blijkt: ‘tijd is geld’. De tijd van de gehele reis moet worden verkort en reizigers moeten hun tijd tijdens de reis efficiënt en comfortabel kunnen besteden.