Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten inclusief de aanwezigheid van gecommitteerde kredietfaciliteiten en niet uit de balans blijkende verplichtingen, vooral operationele leaseverplichtingen. Standard & Poor’s (S&P), een gerenommeerd bureau dat de financiële positie van bedrijven onderzoekt, geeft NS Groep NV een credit rating van AA- met stabiele vooruitzichten (gebaseerd op een onderliggend kredietprofiel van single A-, momenteel verhoogd met drie stappen door de relatie met de aandeelhouder, de Nederlandse Staat). Mede voor de HRN-concessie 2015-2024 investeert NS momenteel en de komende jaren flink in treinen, stations en systemen. NS verwacht op basis van het NS-concernplan en de daarin opgenomen resultaatverbeteringsinitiatieven, dat de beschikbare kasstroom alsmede de financieringscapaciteit en de beschikbaarheid van een restwaarderegeling voor het rollend materieel HRN voldoende is om het NS-investeringsprogramma van circa € 4 miljard tot en met 2022 uit te voeren. De realisatie van deze verbeterinitiatieven vergt de komende jaren een substantiële inspanning van heel NS. Daarnaast zijn er voor circa € 3,8 miljard verplichtingen voor leasemateriaal aangegaan voor de concessies in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Financiële kerncijfers

 

2017

2016

Met betrekking tot het vermogen

  

Garantievermogen/balanstotaal

56%

55%

Vlottende activa/kortlopende schulden

0,8

0,9

Werkkapitaal (in miljoenen euro’s) *

-565

-779

Balanstotaal (in miljoenen euro’s)

6.214

6.359

Met betrekking tot rentabiliteit

  

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS)

0,60%

5,30%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI)

0,70%

5,70%

Resultaat over de verslagperiode / gemiddeld eigen vermogen (ROE)

0,70%

6,20%

  • * Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. Geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. Leningen en Voorzieningen)