Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.477 miljoen (2016: € 3.511 miljoen). De winst over de verslagperiode van € 24 miljoen is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het rendement op eigen vermogen was 0,7% in 2017 (2016: 6,2%). De solvabiliteit is 56% en daarmee iets hoger dan vorig jaar (2016: 55%).