Overige belastinginformatie

Loonheffing is een heffing die NS als werkgever inhoudt op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de belastingdienst. In 2017 is in Nederland € 402 miljoen, in Duitsland € 9 miljoen en in het Verenigd Koninkrijk € 124 miljoen betaald. Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan NS verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul-omzetbelastingtarief. Binnen de fiscale eenheid is per saldo in 2017 € 79 miljoen omzetbelasting ontvangen. In Duitsland heeft dit per saldo geresulteerd in een ontvangst van € 29 miljoen, in het Verenigd Koninkrijk in een ontvangst van € 185 miljoen. Vennootschapsbelasting is een belasting die over de fiscale winst wordt geheven. In Nederland is in 2017 per saldo € 15 miljoen aan belasting betaald. In Ierland is € 135 miljoen betaald met name vanwege de overdracht van materieel vanuit Ierland naar Nederland waarmee een passieve belastingverplichting acuut is geworden. In het Verenigd Koninkrijk is € 1,2 miljoen betaald.