Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 5.121 miljoen in 2017 ten opzichte van € 5.093 miljoen in 2016, een stijging van 0,5%. De opbrengsten worden beïnvloed door de schommelingen in de koers van de Britse pond en de verkoop van Qbuzz per 31 augustus 2017. Gecorrigeerd voor de verkoop van Qbuzz en het koerseffect bedraagt de stijging 4,8%.

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten 2016

  

5.093

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in NL

   

27

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in NL

   

-84

Stationsontwikkeling en -exploitatie in NL

   

18

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk

   

29

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk

   

-14

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in Duitsland

   

52

Opbrengsten 2017

  

5.121

Opbrengsten Nederland (2017 € 3.132 miljoen, 2016 € 3.172 miljoen)

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in Nederland

De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per trein namen toe met 1,1% tot € 2.441 miljoen. Als rekening wordt gehouden met de concessies Limburg en Hoekse Lijn, die NS niet meer uitvoert, bedroeg de omzetstijging 1,7%. De jaarlijkse prijsindexatie (0,4%) en volumegroei/groei van het aantal reizigerskilometers (0,8%) droegen bij aan deze groei. NS realiseerde hogere opbrengsten door met name meer losse reisopbrengsten in zowel de sociaal-recreatieve als de forensenmarkt (2,2%) en door meer opbrengsten uit studenten met een OV-studentenkaart (3,2%). De stijging uit de OV-studentenkaart komt met name doordat deze sinds januari 2017 ook beschikbaar is voor mbo 18-. Daarnaast veranderde vanaf Q4 2017 de voorwaarden van de studiefinanciering waardoor (alle) studenten eerder recht hebben op OV-studentenkaart. De aantrekkende economie en de gestegen koopkracht hadden een positieve impact op de opbrengsten. Het aantal werkzame personen, belangrijk voor het spitsvervoer, groeide in 2017 met 2,0%.

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in Nederland

De opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in Nederland, verzorgd door Qbuzz, bedroegen € 129 miljoen ten opzichte van € 213 miljoen in 2016. Per 31 augustus 2017 is Qbuzz verkocht aan Busitalia.

Opbrengsten stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

De opbrengsten uit stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland zijn in 2017 met € 18 miljoen toegenomen tot € 562 miljoen. Dit betreft hogere huuropbrengsten en een stijging van de retailomzet. De positieve economische ontwikkeling alsmede de renovatie en vernieuwing van een aantal stations, zoals Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal, hebben bijgedragen aan deze groei.

Opbrengsten UK ( 2017 € 1.743 miljoen, in 2016 € 1.727 miljoen)

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk

De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk door Abellio zijn in 2017 met 9% gestegen bij vergelijking van de omzet in Britse ponden. De opbrengst omgerekend in euro’s bedraagt € 1.546 miljoen en is met € 29 miljoen gestegen vergeleken met 2016 (€ 1.517 miljoen). In 2017 zijn de opbrengsten van de per 10 december gestarte concessie West Midland Trains (€ 37 miljoen) mee geconsolideerd. De gemiddeld lagere koers van de Britse pond in 2017 ten opzichte van de gemiddelde koers van 2016 had een negatief effect op de opbrengsten in euro’s van € 108 miljoen.

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk

De daling van de opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk door Abellio in euro’s van € 211 miljoen in 2016 naar € 197 miljoen in 2017 is volledig toe te schrijven aan het effect van de daling van de Britse pond ten opzichte van de euro. In Britse ponden is de omzet 2017 nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaand jaar.

Opbrengsten Duitsland (€ 246 miljoen, in 2016 € 194 miljoen)

In Duitsland heeft Abellio € 52 miljoen hogere opbrengsten gerealiseerd. De groei komt voort uit de start van de concessie Niederrhein-Netz in december 2016 en de volledige consolidatie van WestfalenBahn per 6 december van dit jaar door uitbreiding van het aandelenkapitaal van 25% naar 100%.