Financiën in het kort

De opbrengsten van NS in 2017 bedroegen € 5.121 miljoen, een groei van 0,5%. Gecorrigeerd voor de verkoop van Qbuzz en het wisselkoerseffect voor de Britse pond, bedroeg de groei 4,8%. NS investeerde afgelopen jaar € 618 miljoen, vooral in treinen. NS realiseerde een resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 32 miljoen (2016: € 270 miljoen) met bijbehorend netto winst over 2017 van € 24 miljoen (2016: € 212 miljoen). Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten, geschoond voor bijzondere baten en lasten zoals de verkoop van vastgoedfondsen, bedroeg € 131 miljoen, een daling van € 14 miljoen vergeleken met 2016 (€ 145 miljoen).

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017
NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro’s)

2017

2016

Opbrengsten

5.121

5.093

Bedrijfslasten

5.107

4.965

 

14

128

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

18

142

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

32

270

Nettofinancieringsresultaat

-5

-9

Resultaat voor winstbelastingen

27

261

Winstbelasting

-2

-49

Minderheidsbelang derden

-1

0

Resultaat over de verslagperiode

24

212

Winst-en-verliesrekening 2017