Spoorwegveiligheid

Om de spoorwegveiligheid te vergroten, ontwikkelt NS één geharmoniseerd veiligheidsbeheersysteem voor het hele bedrijf. Hiermee zorgen we voor heldere en eenduidige processen, wat de spoorwegveiligheid bevordert. Dit proces loopt naar verwachting door tot 2019. De Inspectie Leefomgeving en Transport voert in 2018 een toetsing uit.

Passages rood sein

Naast het aantal ongevallen is het aantal niet-technische passages van een rood sein (STS) een indicator voor spoorwegveiligheid. Het aantal STS-passages steeg naar 47 in 2017 (2016: 46). Het aantal treinen dat een gevaarpunt bereikte – de plek waar een incident kan ontstaan – steeg van 11 naar 13. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de verdere uitbreiding van ATB-vv (Automatische Treinbeïnvloeding verbeterde versie) en meer bewustwording bij medewerkers, innovaties in de cabine en communicatie met medewerkers over werkbelasting en afleiding. We hebben het besluit genomen om het remcriterium (het technisch afdwingen van sterkere remming bij het naderen van een rood sein) van Intercitytreinen te verzwaren. NS heeft verder besloten om ORBIT uit te rollen, het systeem dat machinisten waarschuwt als ze te hard op een rood sein af rijden. In 2018 start de inbouw in het treinmaterieel die naar verwachting medio 2019 gereed is.

Vijfjarentrend STS

Rijden met ERTMS

ERTMS (European Rail Traffic Management System) is een nieuw Europees treinbeveiligingssysteem dat wordt ingevoerd op het Nederlandse spoor. Het vergroot de mogelijkheid om verschillende systemen met elkaar te laten communiceren, de veiligheid en betrouwbaarheid van de treindienst. De staatssecretaris van IenW heeft meegedeeld dat de programmabeslissing in 2018 is uitgesteld, omdat de eerder gemaakte planning niet haalbaar was. Het maken en onderbouwen van ontwerpkeuzes, het opstellen van documenten en het maken van afspraken met de spoorpartijen kost meer tijd dan oorspronkelijk geraamd. Daarna kan NS starten met de inbouw in de treinen. ATBvv (Automatische Treinbeïnvloeding verbeterde versie) blijft daarnaast nodig omdat voorlopig nog niet de hele infrastructuur over ERTMS beschikt.