Aantal meldingen agressie

Helaas vinden er incidenten plaats, maar elk incident is er een te veel. NS stimuleert medewerkers om agressie-incidenten altijd te melden. We constateerden afgelopen jaar minder meldingen: 642 (690 in 2016). We zien een afname (3%) van het aantal letselgevallen als gevolg van agressie. In 2016 waren er 188 letselgevallen, afgelopen jaar 183. De agressiemeldingen betroffen merendeels gevallen van ‘trekken/duwen’ (212 keer). Het bespugen van NS-medewerkers gebeurde 74 keer, het dreigen met een wapen 15 keer. Bij 242 meldingen was er sprake van lichamelijk geweld. In 97 gevallen was er sprake van wederspannigheid en in 2 gevallen van aanranding.