Zorg voor privacy van onze reizigers en medewerkers

NS heeft te maken met omvangrijke gegevensverwerkende processen, vernieuwende technologieën en samenwerkingsverbanden waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld. We hebben de verantwoordelijkheid om deze verwerkingen van persoonsgegevens in goede banen te leiden. De positie en rol van NS als grote onderneming, midden in de samenleving, versterkt deze verantwoordelijkheid. Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de raad van bestuur van NS eindverantwoordelijk voor een goede naleving van de geldende privacywetgeving.

Aan de verwerking van persoonsgegevens worden in toenemende mate hoge eisen gesteld. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Afgelopen jaar is daarom de herijking van het privacybeleid van NS ingezet en zijn we gestart met een implementatieprogramma om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. We doen dit door te kijken naar processen, organisatie, systemen en gedrag.