Juridische nasleep aanbesteding OV in Limburg

Onderzoek door ACM

Op 22 mei 2017 heeft de ACM geconstateerd dat NS de Mededingingswet heeft overtreden en hiervoor een boete van € 40.950.000 aan NS opgelegd. NS is het oneens met het oordeel en onderbouwing van het besluit en heeft door middel van een bezwaarschrift aan ACM gevraagd het besluit te heroverwegen. De raad van commissarissen, maar ook de minister van Financiën als aandeelhouder, ondersteunt dit bezwaarschrift.

Onderzoek openbaar ministerie

Het openbaar ministerie (Functioneel Parket 's-Hertogenbosch) is in 2015 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke strafbare feiten in verband met de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg en is een dagvaarding uitgebracht aan NS Groep NV. Op 21 december 2017 heeft de Rechtbank Oost-Brabant NS vrijgesproken ten aanzien van twee aan NS ten laste gelegde feiten en is het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard ten aanzien van een derde aan NS ten laste gelegd feit. Deze uitspraak is ook – voor zover dezelfde feiten aan hen ten laste waren gelegd – gedaan in de zaken tegen de andere betrokkenen. Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 21 december 2017.

Schikking Transdev

NS en een vijftal met haar verbonden ondernemingen waren door Transdev BBA Holding B.V. (voorheen: Veolia Transport Nederland Holding B.V.) en een viertal met haar verbonden ondernemingen op 22 juli 2016 gedagvaard in relatie tot de aanbesteding in Limburg. In onderling overleg hebben Transdev BBA en NS een schikking bereikt.