Organisatieverbetering

Om de dienstverlening perfect te kunnen uitvoeren, moet NS zich ontwikkelen tot een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie met effectief leiderschap. We hechten er grote waarde aan om binnen de afgesproken normen en waarden te opereren.