Reisinformatie verbeterd

Prestatie-indicator

Realisatie 2017

Realisatie 2016

Bodemwaarde 2017

Streefwaarde 2019

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

83,2%

82,0%

75,0%

80,0%

Jaarlijks geeft NS meer dan 500 miljoen reisadviezen over het reizen met de trein, werkzaamheden en verstoringen. Met goed en tijdig advies kunnen reizigers betere keuzes maken. In 2017 gaven we in 83,2% van de gevallen in de trein en op het station tijdig informatie over ontregelingen. Dat was hoger dan in 2016 (82,0%). Op stations hebben we de systemen verbeterd, zodat informatieborden vaker tijdig juiste informatie tonen. Daarnaast is de beschikbaarheid van reisinformatie op de schermen in de treinen verbeterd door aanpassingen in de software en betere sturing van leveranciers van informatie.

Reisplanner uitgebreid

Doorlopend verbeteren we de Reisplanner Xtra app en de reisplanner op NS.nl. We voegen functionaliteiten toe waarvan uit onderzoek blijkt dat ze de meeste waarde hebben voor de klant. In 2017 hebben we de informatie in de Reisplanner Xtra meer gebaseerd op de locatie, het gedrag en het moment van gebruik door de reiziger. Afgelopen jaar hebben we ook een volledig vernieuwde Reisplanner Xtra app gelanceerd, met meer focus op de volledige reis van deur tot deur. De reiziger kan de app aanpassen naar eigen behoefte door widgets toe te voegen, bijvoorbeeld voor favoriete reizen. Verder geeft de app informatie over bus, tram en metro (gps-positie, tijden, lijnen en haltes) en is informatie bij verstoringen in lijn met de informatieborden op de stations. Het is voor NS.nl en de Reisplanner Xtra app niet nodig om in te loggen om van de nieuwe functionaliteiten gebruik te maken.

Reisinformatieborden

Afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar plaatsing van grote schermen met actuele treinreisinformatie, inclusief verstoringsinformatie, op Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van schermen een relatief grote bijdrage levert aan het algemeen klantoordeel van onze reizigers. NS heeft besloten om deze reisinformatieschermen in 2018 te plaatsen.

Reisinformatie in de treinketen

Prestatie-indicator

Realisatie 2017

Realisatie 2016

Bodemwaarde 2017

Streefwaarde 2019

Reisinformatie in de treinketen

86,3%

85,8%

78,0%

83,1%

De prestatie-indicator Reisinformatie in de treinketen geeft bij treinen met een vertrekvertraging of spoorwijziging aan of de reisinformatie vijf minuten voor het werkelijke vertrek van de trein juist was. De prestatie in 2017 (86,3) verbeterde ten opzichte van 2016 (85,8%). De performance ligt daarmee op een stabiel, hoog niveau. Wanneer de kwaliteit van de informatie uit onze systemen stabiel en betrouwbaar is, kunnen we tijdig de juiste informatie op de borden tonen.