Compliance

We willen voldoen aan geldende wet- en regelgeving. NS Stations heeft inmiddels met alle spoorvervoerders contracten gesloten waarin zij allemaal tegen dezelfde voorwaarden en gelijke tarieven huren op de stations. Bij de concessiewisselingen in Limburg (december 2016) en bij de lijn Zwolle-Enschede-Zwolle-Kampen (december 2017) hebben we eraan bijgedragen dat de nieuwe vervoerders tijdig hun nieuwe treindienst konden starten. Integriteit en integer handelen is belangrijk. De NS Gedragscode kent voor NS Stations een aanvulling, gericht op vastgoed. Om de gedragscode in de praktijk levend te houden, hebben in 2017 gesprekken plaatsgevonden, zowel in teamverband als tussen manager en medewerker.