LTSA en stations

De LTSA (Lange Termijn Spoor Agenda) van het ministerie van IenW is een langetermijnvisie om het reizen met de trein structureel te verbeteren. Onderdeel is het creëren van aantrekkelijke stations voor reizigers, vervoerders en gemeenten. De ambitie van NS sluit aan bij deze wensen. In het programma Verbeter Aanpak Stations hebben ProRail en NS Stations ambities vastgesteld waar we in de programmaperiode 2015-2017 aan hebben gewerkt. Concreet hebben we in 2017 samengewerkt met vervoerders en gemeenten aan onder meer:

  • Voorbereidingen voor grote, digitale reisinformatieschermen op Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Schiphol in 2018.

  • Verbetering van de stationsplattegronden. Na Arnhem Centraal, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal krijgen in 2018 alle 50 grote stations deze nieuwe stationsplattegronden waarop de looproutes van en naar de treinen en alle voorzieningen te zien zijn.

  • Schouwrondes op stations met Locov.

  • Informatiepunt voor reizigers op kleinere stations, mede voor de zichtbaarheid van het station en verbetering van de informatievoorziening.