Drukte in de trein

Prestatie-indicator

Realisatie 2017

Realisatie 2016

Bodemwaarde 2017

Streefwaarde 2019

Zitplaatskans HRN*

95,1%

95,1%

94,3%

95,5%

Top tien drukke treinen

2,4%

2,4%

4,9%

4,0%

  • * Gewijzigde waarde als gevolg van technische wijzigingen die zijn doorgevoerd in de prestatie-indicatoren

Het aantal reizigers groeide in 2017 met 0,8%, onder meer door de aantrekkende economie. Daardoor wordt het steeds drukker in de trein, zeker tijdens het traditioneel drukke najaar. Ook in de spits is vaak sprake van drukke treinen. NS neemt hiervoor al langer maatregelen. Daardoor is het aantal klachten afgelopen najaar in vergelijking met 2016 afgenomen. Vanaf eind augustus tot en met november vond een externe evaluatie van het Programma Vervoercapaciteit plaats in opdracht van het ministerie van IenW. Daaruit blijkt dat NS alle afgesproken maatregelen geïmplementeerd heeft.

Zitplaatskans in de spits op het hoofdrailnet

In 2017 hadden reizigers net zo veel kans op een zitplaats als in 2016 (95,1%) bij een stijgend aantal reizigers. Er waren in 2017 meer treinen beschikbaar op het spoor, onder andere door efficiënter onderhoud en de instroom van de Flirt. In 2017 boden we een recordaantal zitplaatsen: 249.000 (2016: 245.000). Om verdere reizigersgroei te kunnen opvangen, zullen we op de drukste trajecten meer, vaker of langere treinen moeten gaan rijden. In de dienstregeling 2018 rijden we bijvoorbeeld op het traject Amsterdam-Eindhoven met meer treinen, waardoor de capaciteit toeneemt. Op andere trajecten met knelpunten worden treinen verlengd waar dat nog mogelijk is. In sommige spitstreinen blijft het aantal reizigers groeien terwijl de treinen hun maximale lengte al hebben bereikt. Ook lopen we aan tegen de grenzen van de infrastructuur, waarbij naast perronlengte vooral de ruimte in opstel- en behandelcapaciteit de inzetbaarheid van treinen beperkt. Hier werken we aan met ProRail, het ministerie van IenW en regionale overheden. We verleiden reizigers om te spreiden in de spits en te reizen met rustigere treinen aan het begin of einde van de spits of daarbuiten. Dat doen we door beter te informeren over de verwachte drukte in de Reisplanner en door het vermijden van drukke treinen te belonen, bijvoorbeeld via de My OV App die in 2017 uitgebreid is naar 10 drukke reistrajecten. Daarmee kun je punten sparen voor onder meer koffie of een tegoedbon.
In de top tien van drukke treinen was de drukte over 2017 2,4% (2016: 2,4%). Dit percentage geeft de kans weer dat een reiziger tijdens de spits geen vervoerplaats heeft op een van de vooraf geselecteerde 10 drukste trajecten.