Resultaten 2017

NS werkt toe naar de midterm review over 2019, waarin de overheid onze prestaties beziet. Door de reiziger op 1, 2, en 3 te zetten maken we de treindienst robuuster, en bieden we een drempelloze reis van deur tot deur. Toch gaat het nog niet op elk moment en elk traject goed genoeg. Over onze prestaties rapporteren we open en transparant. 

We rapporteren in hoofdstukken die grotendeels samenhangen met onze strategische thema’s:

  1. Aantrekkelijk fysiek aanbod

  2. Klantbeleving optimaliseren

  3. Stations van wereldklasse

  4. Prestaties HSL-Zuid

  5. Perfecte uitvoering

  6. Nieuw en gemoderniseerd materieel

  7. Organisatieverbetering

  8. Veilig en duurzaam reizen

  9. Abellio

Bodem- en streefwaarden

Bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator.
Streefwaarde: Waarde voor een te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator in 2019 en 2024.

Over 2019 wordt de midterm review uitgevoerd, zoals in de hoofdrailnetconcessie staat voorgeschreven. In deze evaluatie wordt getoetst of de uitvoering van de concessie door NS heeft geleid tot de voor de Lange Termijn Spooragenda noodzakelijke verbetering. Tijdens de midterm review zullen ook de bodem- en streefwaarden worden bepaald voor de periode 2020-2024.

Gewijzigde indicatoren

In 2017 zijn de normen voor Reizigerspunctualiteit 5 minuten hoofdrailnet, Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL-Zuid, Drukte in de trein en Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders ambitieneutraal aangepast. Deze paragraaf omschrijft die verandering.

Om de dagelijks treindienst te besturen gebruikte de verkeersleiding van ProRail tot begin 2017 het IT-systeem ‘Verkeersleidingsysteem’ (VKL). Op 22 januari is ProRail overgestapt op een nieuw systeem, te weten ‘Verkeersleiding Operationeel Systeem’ (VOS). Deze systemen registeren ook de aankomsttijden van treinen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt voor de berekening van de prestatie-indicatoren Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders en de drie prestatie-indicatoren Reizigerspunctualiteit. In het nieuwe systeem is die brondata anders dan in het oude systeem, waardoor de uitkomsten van de genoemde prestatie-indicatoren veranderen. Op basis van artikel 17.7 uit de Concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025, heeft IenW op basis van die andere uitkomsten onderstaande aanpassingen gedaan aan de bodem- en streefwaarde. Deze veranderingen gelden vanaf 2018 en met terugwerkende kracht ook voor 2017. Deze verandering is geconsulteerd bij belanghebbenden en ge-audit door KPMG. Reizigers ondervonden geen nadelen of voordelen van de omzetting.

Prestatie-indicator

Verandering door wijziging meetsysteem

 

bodemwaarde[*]

streefwaarde[*]

Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten

-0,3%

-0,2%

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid 5 minuten

-0,4%

-0,2%

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

+0,3%

+0,4%

  • * Verandering tussen Vervoerplan 2017 en 2018

Aanpassingen in 2018

Per 2018 is in overleg met het ministerie van IenW een beperkt aantal wijzigingen in de prestatie-indicatoren doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn met name technisch van aard en ingegeven door het belang voor de reiziger, externe wijzigingen of vernieuwing van IT-systemen. De wijzigingen in deze prestatie-indicatoren hebben al effect op de uitkomsten in 2017, vandaar dat ook de normen met terugwerkende kracht zijn aangepast.

Reisinformatie treinketen

Per 2018 wordt de reisinformatie niet langer vergeleken met het jaarplan maar met de actuele dienstregeling, zoals deze enkele dagen van tevoren is vastgesteld. Hiermee verbetert de consistentie tussen de reisinformatiekanalen zoals apps, website en schermen op het station en vermindert het aantal onnodige waarschuwingen voor reizigers.

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

Per 2018 is besloten de lijst met overstapstations te actualiseren en tegelijkertijd uit te breiden van de 18 belangrijkste stations naar alle 28 stations van het hoofdrailnet waarop reizigers kunnen overstappen op een andere treinvervoerder. Omdat de wijziging ook invloed heeft op de realisatiecijfers zijn de bodemwaarde en streefwaarde hierop naar boven aangepast zonder het ambitieniveau te wijzigen (ambitieneutraal).