ERTMS

Omschrijving

De risico’s dat bij de introductie een lagere operationele performance ontstaat, of dat zelfs onacceptabele klanthinder ontstaat en NS geen dienstregeling kan rijden, zijn de toprisico’s van de introductie van ERTMS. Het vervangen van het treinbeveiligingssysteem op het Nederlandse spoor is een ingrijpend programma, dat impact zal hebben op de prestaties van NS. Mogelijk ‘normale’ klanthinder, maar mogelijk ook een onacceptabel grote overlast voor de reiziger.

Toelichting

Het ERTMS-programma is erg complex, omdat het zowel technische, operationele als organisatorische elementen bevat. De invoering van ERTMS met de sector (ProRail, IenW, etc.) is nog in ontwikkeling. De implementatie van ERTMS op het Nederlandse spoor raakt zowel vervoerders als de infrabeheerder en betreft zowel technische vernieuwingen als operationele en organisatorische aanpassingen. Zowel de infrastructuur als de treinen moeten worden aangepast om ERTMS ingevoerd te krijgen. Tijdens de uitrol zal het huidige treinbeveiligingssystemen ATB in gebruik blijven totdat alle baanvakken zijn uitgerust voor ERTMS. De komende jaren zal ERTMS zich als Europees treinbeveiligingssysteem blijven ontwikkelen. Het alomvattende karakter van de aanpassingen in combinatie met de vraag of voldoende werkbare fall-backs kunnen worden ingericht vergroot het risico.

Maatregelen

NS bereidt de introductie van ERTMS zorgvuldig voor. Ter mitigatie van het risico van de reguliere performancedip wordt hierover – op het moment dat deze zich zal voordoen, namelijk bij de indienstname van het eerste baanvak omstreeks 2025 – gecommuniceerd met stakeholders. De migratiestappen en de teststrategie naar ERTMS worden zorgvuldig gekozen, en een fall back-plan wordt gemaakt. Dit alles stemmen we af met de overheid (concessieverlener en opdrachtgever van het programma), ProRail en andere vervoerders.

Trend beheersing

De verwachtingen van de Tweede Kamer met betrekking tot ERTMS zijn hoog. De risico’s van de introductie van dit geheel nieuwe systeem worden nog verder in kaart geanalyseerd.

Restrisico

Hoog. Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel.