Onze prestaties in brede context

Punctualiteit op een druk spoor

Uit een vergelijking tussen punctualiteit versus drukte op het spoor in 18 landen blijkt dat NS in de top drie staat. Al jarenlang deelt Nederland een toppositie met Zwitserland en Japan, die beide eveneens een hoge punctualiteit behalen op een heel druk spoor.

  • * Het aantal treinkilometers is het totale volume aan verkeer over de rails (aantal treinen maal de afstand die ze afleggen). Het aantal routekilometers is de lengte van de sporen.

Benchmark

Nederlandse treinreizigers reizen in vergelijking met veel andere Europese landen in nieuwere treinen die vaker rijden en vaker op tijd zijn. De reiziger betaalt een tarief voor zijn vervoersbewijs dat rond het gemiddelde van de vergeleken landen ligt (+4%). Daarnaast is de hoeveelheid belastinggeld die in Nederland in het spoor geïnvesteerd wordt in verhouding laag. Toch ontvangt NS meer klachten per reiziger dan vervoerders in andere landen. Dit blijkt uit de Internationale Benchmark die NS en ProRail hebben laten uitvoeren. In deze benchmark worden over de periode van 2011-2015 de prestaties op het Nederlandse spoor vergeleken met zeven andere vervoerders uit België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Reputatie

Onze reputatie is een indicator voor de aantrekkelijkheid van het reizen met NS. NS meet de reputatie structureel met de Reptrak-methodiek (Reputation Institute). De reputatie van NS zwakte af in de periode 2010-2012. Onder meer de prestaties op het spoor in drie achtereenvolgende winterperiodes, het tragische treinongeluk in Amsterdam in 2012 en de ontwikkelingen rondom de Fyra/V250 lagen aan deze daling ten grondslag. In 2014 steeg de reputatie naar een gemiddelde jaarscore van 53,5 (op een schaal van 100). In 2015 zette deze positieve ontwikkeling niet door. De reputatiescore daalde naar 51,9. Dit kwam onder meer door enkele grote verstoringen, de aandacht voor agressie tegen NS-personeel, de geconstateerde onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg en de parlementaire enquête Fyra.
In 2016 werd een verbetering zichtbaar (55,2), die in 2017 vervolgens doorzette naar een gemiddelde score van 58,8. Dat ligt boven de jaardoelstelling van 2017. De verbetering was onder meer het resultaat van een hogere reizigerspunctualiteit en lagere uitval, en daarmee een betrouwbaarder product voor de reiziger. De media-aandacht voor NS was vergelijkbaar met vorig jaar. De positieve reputatie-ontwikkeling is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het klantoordeel. Onze doelstelling is een reputatiescore van 60 in 2020.

Ontwikkeling Reptrak-pulsescore NS

Duurzamer imago voor NS

Sinds 2017 rijden al onze elektrische treinen op windenergie. Mede daardoor is NS koploper in duurzame mobiliteit. Dankzij onze inspanningen op duurzaamheidsgebied hebben we de Nederlandse consument duidelijker kunnen maken dat NS het duurzame alternatief is als ze ergens naartoe willen. Uit het onderzoek Dossier Duurzaam 2017 blijkt dat NS het enige bedrijf in de top 20 is waarvan het duurzame imago is gestegen. Binnen de transportsector heeft NS dit jaar zelfs het meest duurzame imago.
Uit Dossier Duurzaam blijkt ook dat de aandacht van consumenten voor duurzaamheid structureel stijgt. Bedrijven blijven achter bij de verwachting van de consumenten. Bijna driekwart van de respondenten vindt het belangrijk dat bedrijven duurzaam opereren, maar slechts 2 van de 10 consumenten vindt dat bedrijven positief bijdragen aan de wereld. NS bekleedt de 12e positie in de lijst van grote merken (2016:17).

Uitstoot

27% van de directe CO2-emissies in Nederland wordt veroorzaakt door de transportsector (bron: CE Delft). De CO2-uitstoot van het spoor is in de afgelopen jaren afgenomen, terwijl de transportsector in z'n geheel fors is gestegen. Emissies leiden tot opwarming van de aarde. Tijdens de klimaattop in Parijs in november 2015 hebben landen met elkaar afgesproken binnen de twee graden opwarming te blijven. NS draagt hieraan bij met geverifieerde doelen op het gebied van energiebesparing en vergroening. Dankzij deze maatregelen is bij NS in Nederland de CO2-emissie de afgelopen vijf jaar flink afgenomen. Met een CO2-uitstoot die per reizigerskilometer vrijwel 0 is, is reizen per trein beter voor het milieu dan veel andere vormen van gemotoriseerd vervoer. Qua energieverbruik zit NS in 2017 ruim 35% onder het Europese gemiddelde van de internationale spoorwegnorm (UIC) van 0,11 kWh per rkm.

Duurzame mobiliteit

Ruim 50% van de autokilometers worden gefaciliteerd door werkgevers in Nederland. Daarmee zijn werkgevers een belangrijke sleutel om de CO2-uitstoot door mobiliteit te verlagen. In 2015 hebben 15 organisaties op initiatief van VNO NCW, het ministerie van I&W, Natuur & Milieu en NS de handen ineen geslagen om duurzame mobiliteit van hun medewerkers te stimuleren. Zij vormen de beweging Anders Reizen (andersreizen.nu). In 2017 is deze beweging gegroeid naar 40 deelnemende bedrijven met 290.000 medewerkers in Nederland.
In 2017 zijn de organisaties diverse malen bij elkaar gekomen om van successen en knelpunten te leren. Op basis van de best practices is een top 8 van meest impactvolle maatregelen vastgesteld die bijdragen aan een reductie van CO2 uitstoot door zakelijke mobiliteit. Bedrijfsoverstijgende belemmeringen die verduurzaming van mobiliteit in de weg staan komen aan bod in centrale werkgroepen zoals fiscaliteit en arbeidsvoorwaarden.