Op tijd reizen op de HSL-Zuid

Prestatie-indicator

Realisatie 2017

Realisatie 2016

Bodemwaarde 2017

Streefwaarde 2019

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid*

83,5%

81,7%

82,5%

84,1%

  • * Gewijzigde waarde als gevolg van technische wijzigingen die zijn doorgevoerd in de prestatie-indicatoren

De reizigerspunctualiteit op 5 minuten op de HSL-Zuid wordt bepaald door de punctualiteit van de IC direct en de IC Den Haag-Eindhoven. De reizigerspunctualiteit op 5 minuten kwam in 2017 uit op 83,5% (2016: 81,7%). De HSL-Zuid is erg kwetsbaar voor verstoringen die leiden tot vervolguitval en vertragingen en daarmee grote impact hebben op de prestaties. De start met de introductie van de Intercity Den Haag-Eindhoven en een volledig nieuwe dienstregeling drukt sterk op het jaarcijfer door achterblijvende prestaties in de eerste maanden. De punctualiteit van de binnenlandse HSL-treinen is in 2017 verbeterd door het doorvoeren van verbetermaatregelen, onder meer telefonische begeleiding voor machinisten door machinisten bij een stranding, het direct sturen op de vertrekpunctualiteit van de IC direct en IC Den Haag-Eindhoven, het inzetten van vertrekassistenten op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal, verscherpte aandacht op het op tijd veilig zetten van seinen en verscherpte monitoring. Om de prestaties van onze diensten op de HSL-Zuid (Eindhoven-Den Haag en IC direct) te verbeteren en de voorbereiding van de introductie van nieuwe diensten (Eurostar en IC Brussel) op de HSL-Zuid in goede banen te leiden, is er het Verbeterprogramma IC direct. Dat programma vervolgen we in 2018. Ondanks de voortdurende focus op prestatieverbetering op de HSL, zal de introductie van IC Brussel in 2018 leiden tot een tijdelijke dip in de prestaties door toegenomen drukte en complexiteit op de HSL-Zuid.