Beter en Meer: verbeteringen op en rond het spoor

In het programma Beter en Meer werken NS en ProRail samen aan betere prestaties op het spoor. Om het reizen met de trein aantrekkelijker te maken is een betrouwbaardere treindienst nodig (‘Beter’) en verhoging van de frequentie (′Meer′). Onderdeel van Beter en Meer is de Verbeteraanpak Trein, waarin we hebben gewerkt aan hoogfrequent vervoer tussen Eindhoven en Amsterdam.

Be- en bijsturing

Het programmaonderdeel Be- en Bijsturing van de Toekomst is erop gericht het treinverkeer na een verstoring zo snel mogelijk te herstellen. Dit hebben we verbeterd door:

  • de oprichting van het Centraal Monitor- en Beslisorgaan in maart 2017 voor snellere besluitvorming over een alternatief plan bij verstoringen;

  • de lancering van het nieuwe communicatiesysteem Spoorweb voor de be- en bijsturing tussen ProRail en vervoerders;

  • de invoering van vooraf gedefinieerde bijsturingsmaatregelen in de regio’s Zuid en Randstad Noord. Daarmee is de landelijke invoering voltooid.