Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die toelichting vereisten in de periode 30 juni 2018 tot het moment van het uitbrengen dit halfjaarbericht.

Utrecht, 15 augustus 2018

Raad van Bestuur

R.H.L.M. van Boxtel, President-directeur

S.M. Zijderveld, Directeur Risicobeheersing

H.L.L. Groenewegen, Directeur Financiën

W.E.F. Rintel, Directeur Operatie

T.B. Smit, Directeur Commercie & Ontwikkeling