Punctualiteit

Prestatie-indicator

Realisatie 2017

Realisatie 2016

Bodemwaarde 2017

Streefwaarde 2019

Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten*

91,6%

90,6%

89,20%

91,1%

  • * Gewijzigde waarde als gevolg van technische wijzigingen die zijn doorgevoerd in de prestatie-indicatoren

NS wil dat reizigers erop kunnen vertrouwen dat zij op de geplande tijd op hun bestemming komen. Met de prestatie-indicator reizigerspunctualiteit meten we de punctualiteit, waarbij we ook kijken naar gehaalde aansluitingen. De reizigerspunctualiteit op 5 minuten voor het hoofdrailnet kwam in 2017 uit op 91,6% (2016: 90,6%). De stijging is deels te danken aan de nieuwe dienstregeling, die we steeds beter uitvoerden en betrouwbaarder is. Daardoor konden we treinen beter volgens plan inzetten. De eerste twee maanden van het jaar bleef de reizigerspunctualiteit nog achter door de opstartproblemen in de sterk veranderde dienstregeling. In februari hebben we deze grotendeels opgelost. Aansluitingen die op papier klopten maar in de praktijk niet goed haalbaar waren, hebben we bijvoorbeeld aangepast. Ondanks dat kregen we in januari te maken met een grote stroomstoring in Amsterdam en in december met ontregelend winterweer, waarvan het treinverkeer hinder ondervond. Ook hebben onze reizigers in 2017 in vergelijking met het jaar ervoor meer hinder gehad van werkzaamheden aan het spoor.

Programma Hoogfrequent Spoor

Goede punctualiteit is een voorwaarde voor het rijden met een hogere frequentie. NS en ProRail hielden van september tot december een proef voor hoogfrequent spoor, waarbij reizigers tussen Amsterdam, Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven elke tien minuten met een Intercity kunnen reizen. Deze testen waren een belangrijke voorbereiding op de nieuwe dienstregeling die in december van start is gegaan. Reizigers kunnen nu op dit traject elke dag kiezen uit zes Intercity’s per uur. Dit vergroot de capaciteit en leidt daarmee tot een betere spreiding van de drukte. De test heeft geleid tot overwegend positieve reacties onder reizigers en medewerkers van NS en ProRail. In 2018 houden we de prestaties op het traject nauwlettend in de gaten om verbeterpunten snel op te pakken. NS en ProRail hebben gezamenlijk een studie gedaan naar mogelijke volgende corridors waarbij een verhoging van de frequentie naar meer intercity’s per uur wenselijk is. Hieruit kwamen de corridors Schiphol-Utrecht-Nijmegen en Breda-Eindhoven naar voren als corridors met de hoogste urgentie.