Kerncijfers

in miljoenen euro's

1e halfjaar
2018

1e halfjaar
2017

Winst- en verliesrekening

  

Opbrengsten

2.871

2.529

Bedrijfslasten

-2.852

-2.539

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

19

-10

   

Nettoresultaat toe te rekenen aan de aandeelhouder van de vennootschap

4

-14

   

Balans

30 juni 2018

30 juni 2017

Balanstotaal

6.627

6.304

Eigen Vermogen

3.500

3.420

Werkkapitaal [1]

-775

-594

   
 

1e halfjaar
2018

1e halfjaar
2017

Kasstroom

  

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

414

-40

Investeringen in (im)materiële vaste activa

349

325

   

Overige kerncijfers [2]

  

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %)

0,7%

-0,4%

Aantal medewerkers (in fte ultimo)

33.258

31.699

Reizigerspunctualiteit (NB. % reizigers dat met minder dan 5 min vertraging aankwam, waarvan de trein reed en aansluitingen gehaald werden)

93,1%

91,4%

Algemeen klantoordeel (% reizigers dat NS een zeven of hoger geeft)

84%

78%

  • 1 Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. Geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. Leningen en Voorzieningen).
  • 2 Op http://www.ns.nl/over-ns/wat-doen-wij vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2017 en de belangrijkste indicatoren. Zie www.ns.nl/jaarverslag voor het halfjaarbericht en de belangrijkste (financiële) gegevens.