15. Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode met een boekwaarde van € 26 miljoen (2016: € 39 miljoen) zijn als volgt:

Naam entiteit (In miljoenen euro's)

Merseyrail Ltd

Northern Rail Ltd

Vastgoed fondsen

Overige joint ventures

Totaal joint ventures

Overige deelne-mingen

Totaal

Procentueel Belang

50,00%

50,00%

53,00%

    

2016

       
        

Vlottende activa

38

20

38

2

 

42

 

waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten

24

17

34

-

 

24

 

Vaste activa

11

-

-

2

 

21

 

Kortlopende verplichtingen

38

15

9

1

 

17

 

waarvan kortlopende financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

1

 

Langlopende verplichtingen

1

-

-

-

 

23

 

waarvan langlopende financiële verplichtingen

1

-

-

-

 

-

 
        

Netto vermogen (op basis van 100%)

10

4

28

3

 

20

 

Boekwaarde investeringen verwerkt volgens equity-methode

5

2

15

2

24

15

39

        
        

Omzet

182

165

483

27

 

89

 

Afschrijvingskosten en bijzondere waarderminderingen

2

2

17

1

 

4

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

23

19

228

4

 

-

 

Financieringsbaten

-

-

-

-

 

-

 

Financieringslasten

-

-

-

-

 

-

 

Winstbelasting

5

4

-

-

 

-

 

Winst over de verslagperiode

18

15

228

4

 

-

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

29

33

-

4

 

1

 
        

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

9

7

121

3

140

2

142

Aandeel in overige totaalresultaat

1

2

-

-

3

-

3

Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

10

9

121

3

143

2

145

        

Ontvangen dividend

8

12

49

3

72

-

72

Naam entiteit (In miljoenen euro's)

Merseyrail Ltd

Northern Rail Ltd

Vastgoed fondsen

Overige joint ventures

Totaal joint ventures

Overige deelne-mingen

Totaal

Procentueel belang

50,00%

50,00%

53,00%

    

2017

       
        

Vlottende activa

51

8

19

2

 

17

 

waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten

40

7

18

-

 

10

 

Vaste activa

6

-

-

2

 

6

 

Kortlopende verplichtingen

43

5

2

-

 

11

 

waarvan kortlopende financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

1

 

Langlopende verplichtingen

-

-

-

-

 

-

 

waarvan langlopende financiële verplichtingen

-

-

-

-

 

-

 
        

Netto vermogen (op basis van 100%)

13

3

15

3

 

12

 

Boekwaarde investeringen verwerkt volgens equity-methode

7

2

8

2

19

7

26

        
        

Omzet

174

-

1

28

 

34

 

Afschrijvingskosten en bijzondere waarderminderingen

2

-

-

-

 

4

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

21

4

1

5

 

-

 

Financieringsbaten

-

-

-

-

 

-

 

Financieringslasten

-

-

-

-

 

-

 

Winstbelasting

4

1

-

-

 

-

 

Winst over de verslagperiode

18

3

1

5

 

-

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

18

4

-

4

 

1

 
        

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

10

2

-

2

14

4

18

Aandeel in overige totaalresultaat

-

1

  

1

-

1

Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

10

3

-

2

15

4

19

        

Ontvangen dividend

10

2

8

-

20

2

22

Belangen in joint ventures

Merseyrail Services Holding Company Ltd en Northern Rail Holdings Ltd

De Merseyrail-concessie en de Northern Rail-concessie (2016) worden in 50/50 joint-arrangements uitgevoerd met Serco, een beursgenoteerde Britse onderneming. NS en Serco hebben gezamenlijke zeggenschap en elk een 50% financieel belang in de holding entiteiten. De concessies zijn ondergebracht in zelfstandige entiteiten, waarin de de desbetreffende holding een 100% belang heeft. De resultaten van de holdings worden 50/50 uitgekeerd aan NS en Serco.

Vastgoedfondsen

De Groep heeft direct en indirect belangen in de volgende commanditaire vennootschappen:

 

Percentage deelname

Statutaire zetel

Stationslocaties OG CV

55,8

Utrecht

Basisfonds Stationslocaties CV

50,9

Utrecht

Door de participanten van de cv’s is een gemeenschappelijk participatievermogen bijeengebracht dat voor gezamenlijke rekening en risico is belegd in vastgoedobjecten. De Groep is tevens beherend vennoot en belegt en beheert het vermogen voor rekening en risico van de vennoten, waarbij de beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de commanditaire vennoot. De belangen in de vastgoedfondsen worden aangemerkt als joint ventures. De aandeelhouders van het fonds hebben formeel besloten de structuur in 2018 te ontmantelen.

In 2016 heeft het Basisfonds Stationslocaties CV de kantorenportefeuille verkocht voor een bedrag van € 455 miljoen (100%). Dit heeft geleid tot een resultaat voor NS van € 117 miljoen.

Ten aanzien van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode zijn er geen materiële voorwaardelijke activa en/of verplichtingen. Ten aanzien van de waardering van de belangen in joint ventures zijn er geen significante schattingen en beoordelingen.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.

Waarderingsgrondslag

De belangen van de Groep in investeringen verwerkt volgens de equity-methode bestaan uit belangen in geassocieerde deelnemingen en in joint ventures.

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin de Groep invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap heeft. Een joint venture is een overeenkomst waarover de Groep gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en waarbij de Groep eerder rechten heeft ten aanzien van de netto-activa van de overeenkomst dan rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de schulden.

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de equity-methode en worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs. In die kostprijs van de investering zijn de transactiekosten inbegrepen. Na de eerste verantwoording bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van de Groep in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis.