6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Kosten van uitbesteed werk

73

75

Schoonmaakkosten

95

87

Onderhoudswerkzaamheden

122

149

Automatiseringskosten

185

170

Totaal

475

481

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.