4. Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Materiaalverbruik

321

309

Energieverbruik

184

199

Totaal

505

508