Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2017

(in miljoenen euro's)

2017

2016

   

Resultaat over de verslagperiode

25

212

   

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

-3

-19

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

3

46

Belastingen

-

-10

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen

-

2

 

-

19

   

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen (zie noot 29)

21

13

Belastingen

-2

-1

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen (zie noot 15)

2

1

 

21

13

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

46

244

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

45

244

Minderheidsbelang

1

-

Totaalresultaat over de verslagperiode

46

244