Medewerkerbetrokkenheid

Het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek bij NS vindt eens in de twee jaar plaats, de laatste keer in 2016. In 2017 hebben leidinggevenden gebruikgemaakt van korte betrokkenheidsonderzoeken die ze kunnen inzetten om de betrokkenheid en behoeften van medewerkers ook tussentijds te meten. Dit instrument zullen we de komende jaren vaker inzetten om ook actuele informatie te verkrijgen.