NS als werkgever in Nederland

NS is een van de grootste werkgevers van Nederland met een sterk werkgeversmerk. Dagelijks maken we met meer dan 21.000 collega’s de deur-tot-deur reis in Nederland mogelijk. In 2017 heetten we meer dan 5.000 nieuwe collega’s welkom, in een vaste baan, een tijdelijke opdracht of in een baan naast studie of ander werk.

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Het aantal vacatures stijgt, de werkloosheid daalt, vergrijzing neemt toe. NS merkt dat vooral bij de werving in een aantal regio’s en op cruciale vakgebieden als techniek, IT en retail. We spelen hierop in door wervingskanalen aan te passen aan de doelgroep en eigen medewerkers te betrekken bij het vinden van nieuwe collega’s.
Daarnaast hebben we voortdurend aandacht voor een leven lang leren met eigen opleidingen zoals de TechniekFabriek, door jaarlijkse herinstructies en nauwe samenwerking met ROC’s. Medewerkers krijgen een individueel budget waarmee ze persoonlijke keuzes kunnen maken in faciliteiten en activiteiten op het gebied van gezond en gemotiveerd werken. Centraal staan behoud van vakmanschap en de ontwikkeling van talent en leiderschap. Zo blijven we interessant als topwerkgever in Nederland.

Onze medewerkers

  • Ultimo 2017 bestond de Nederlandse NS-populatie uit 21.835 medewerkers (18.780 fte's);

  • Van alle NS-medewerkers heeft 81% een contract voor onbepaalde tijd (2016: 80%)

  • Het aandeel vrouwen bij NS is 34% (2016: 34%)

  • De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 43 jaar (2016: 43 jaar)