6 Opbrengsten/Resultaatontwikkeling

In de volgende tabel worden de opbrengsten uitgesplitst naar een combinatie van vervoersoort en geografische gebied

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2018

2017

   

Treingerelateerd vervoer in Nederland

1.234

1.197

Busgerelateerd vervoer in Nederland

-

99

Stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

289

284

Treingerelateerd vervoer in het Verenigd Koninkrijk

1.072

723

Busgerelateerd vervoer in het Verenigd Koninkrijk

108

109

Treingerelateerd vervoer in Duitsland

168

117

   
 

2.871

2.529

De omzet is met € 342 miljoen gestegen over het eerste half jaar 2017 naar € 2.871 over het eerste half jaar 2018. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door start van de West Midlands concessie in december 2017 (Verenigd Koninkrijk) en door de uitbreiding van het belang in Westfahlenbahn van 25 naar 100% per 6 december 2017 en de start van concessie Emsland und Mittelland (Duitsland). De activiteiten van Qbuzz (vervoer per bus in Nederland) zijn in 2017 vervreemd.

Het negatieve resultaat in de eerste helft van 2017 werd voor een groot deel veroorzaakt door de boete die de ACM heeft opgelegd van € 40,95 miljoen, waartegen NS beroep heeft ingesteld. De resultaatontwikkelingen van het Nederlandse Reizigersbedrijf in het eerste halfjaar 2018 zijn positief mede als gevolg van hogere opbrengsten. 

Hiernaast wordt het resultaat voor de eerste helft van 2018 beïnvloed door een schattingswijziging met betrekking tot een concessie afrekenmechanisme voor onze concessie East Anglia in het Verenigd Koninkrijk met een totaal negatief resultaatsimpact van € 19 miljoen. Dit bedrag is het resultaat van het toepassen van een index die een correlatie veronderstelt met de groei in het aantal reizigers en de daarmee samenhangende omzet uit reizigersvervoer. Deze index vertoont een hogere groei in het aantal reizigers dan de feitelijk gerealiseerde groei en de voorspelde groei voor reizigersgroei ten tijde van de bieding op deze concessie in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft geresulteerd in een hogere geclaimde concessievergoeding door de concessieverlener, de Department of Transport (DfT), over de perioden tot aan 1 januari 2018. NS is het niet eens met deze hogere concessievergoeding en zal hier bezwaar tegen aantekenen. 

De uitdagingen naar de toekomst om de taakstellingen (kostenbesparingen) in te vullen zijn onverminderd groot.