9 Medewerkers

Het gemiddeld aantal medewerkers in fte is toegenomen van 31.404 in 2017 naar 33.149 over het 1e half jaar 2018. De ultimo stand per 31 december 2017 bedroeg 33.037.