7 Winstbelastingen

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2018

2017

   

Resultaat voor belastingen

12

-13

Belastingen naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2018 en 2017 : 25%)

-3

3

Permanente verschillen

-

-10

Effect van het belastingtarief van buitenlandse jurisdicties

-2

6

Overige correcties

-1

-

 

-6

-1