5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Eind juni 2018 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van € 1.268 miljoen (31 december 2017: € 1.437 miljoen), voornamelijk voor aankoop van rollend materieel en investeringen in stationsomgevingen.

Verplichting inzake energie Nederland

In 2014 heeft de Groep met Eneco een tienjarig contract (2015-2024) afgesloten voor de levering van de groene tractie-elektriciteit aan het materieelpark in Nederland. Per 30 juni 2018 bedraagt de afnameverplichting € 213 miljoen (31 december 2017 € 227 miljoen).