3 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni 2018

31 december 2017

   

Langlopende verplichtingen

  

(Onderhandse) leningen

645

465

Financiële leaseverplichtingen

38

32

Overige financiële verplichtingen

63

48

Voor afdekking gebruikte renteswaps

2

2

Commodity derivaten

-

4

Totaal

748

551

   

Kortlopende verplichtingen

  

(Onderhandse) leningen

86

181

Financiële leaseverplichtingen

2

1

Rekeningcourant kredieten banken

15

19

Totaal

103

201

   

Totaal verplichtingen

851

752

Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps en commodity derivaten gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.