2 Eigen vermogen en dividend

In de aandeelhoudersvergadering van 20 maart 2018 zijn de jaarrekening over 2017 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van € 24 miljoen een bedrag van € 16 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van € 8 miljoen uitgekeerd als dividend.