Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar van 2018 NV Nederlandse Spoorwegen

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2018

2017

   

Resultaat over de verslagperiode

6

-14

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

9

-5

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

15

7

Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

24

2

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

30

-12

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

25

-12

Minderheidsbelang

5

-

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

30

-12