Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2018 NV Nederlandse Spoorwegen

  

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

Toelichting

2018

2017

    

Opbrengsten

6)

2.871

2.529

Bedrijfslasten

 

-2.858

-2.545

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

6

6

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

 

19

-10

Nettofinancieringsresultaat

 

-7

-3

Resultaat voor winstbelastingen

 

12

-13

Winstbelasting

7)

-6

-1

Resultaat over de verslagperiode

 

6

-14

    

Toe te rekenen aan:

   

De aandeelhouder van de vennootschap

 

4

-14

Minderheidsbelang

 

2

-

Resultaat over de verslagperiode

 

6

-14