Gastvrij en prettig verblijf

In 2017 heeft NS Stations met ProRail, overheden en commerciële partijen het verblijf op veel stations verbeterd. We hebben geïnvesteerd in faciliteiten die de gastvrijheid verhogen, ook op de kleine stations. Voorbeelden daarvan zijn fiets- en autoparkeren, en voorzieningen waar bezoekers hun tijd op het station prettig kunnen doorbrengen. We zoeken naar geschikte invullingen voor leegstaande ruimtes op het station om de beleving en sociale veiligheid te bevorderen. Sinds vorig jaar heeft elk station ook een eigen stationsmanager.

Verbeterde wachtvoorzieningen

In 2017 zijn op 11 stations wachtvoorzieningen vernieuwd. In 2017 is er op station Driebergen-Zeist ook een nieuwe StationsHuiskamer geopend, waarmee het totale aantal stations met een StationsHuiskamer op 11 uitkomt. StationsHuiskamers bieden bezoekers een prettige plek met voorzieningen als koffie, stopcontacten, een toilet en reisinfo.

Toiletten op stations

Afgelopen jaar zijn op 15 locaties toiletvoorzieningen veiliger, comfortabeler en toegankelijker gemaakt. Op de grotere stations heeft NS Stations deze toiletten in concessie uitgegeven aan Sanifair. In 2018 worden 3 locaties verbouwd naar het ‘Sanifair concept’. Hier is onder meer toezicht van een medewerker en vindt veelvuldig schoonmaak plaats.

Schone stations

NS Stations is verantwoordelijk voor het schoon houden van alle stations, ongeacht welke vervoerder op het station stopt. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers sommige aspecten van de schoonmaak, zoals vloeren, banken en prullenbakken, belangrijker vinden dan andere. Extra aandacht hiervoor verbetert de klantgerichtheid.
In het najaar van 2017 zijn de wintermaatregelen geoptimaliseerd, waardoor het voor schoonmaakbedrijven gemakkelijker is om snel te reageren op veranderend weer en bezoekers het station onder alle weersomstandigheden zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

Stations in verbouwing

In 2017 waren verschillende stations in verbouwing. Zo werkten NS Stations en ProRail onder andere aan de stationsentrees aan de noord- en zuidzijde van station Eindhoven. Het station wordt begin 2018 officieel geopend. In Tilburg hebben we de oude stationshal gerenoveerd en weer in gebruik genomen als passage en wachtruimte. Aan het monumentale dak wordt nog gewerkt.
Op Amsterdam Centraal hebben we in mei de gerenoveerde voormalige Wachtkamer 3e klasse en corridors naar de horeca aan het eerste perron geopend. Bezoekers kunnen deze zaken via twee nieuwe trappen ook na de sluiting van de poortjes bereiken. In augustus is de poortvrije Amstelpassage geopend aan de oostzijde van Amsterdam Centraal. Hier vinden bezoekers een tijdelijke verzameling van 19 pop-upwinkels. Op perron 15b op Amsterdam Centraal komt een locatie voor de veiligheids-, paspoort- en immigratiecontroles voor reizigers van de Eurostar naar Londen. Deze voorbereidingen treffen we ook voor Rotterdam Centraal.
De verbouwingen van de stations Leeuwarden, Heerlen, Assen, Driebergen-Zeist en Den Haag Hollands Spoor zijn in volle gang. Dat geldt ook voor de stationsomgeving van Amsterdam Amstel als opmaat naar de verbouwing van het station in 2019. Ook zijn we gestart met de voorbereidingen van de nieuwbouw van station Ede-Wageningen en Rotterdam Alexander en de spooroverbouwing op station Zaandam.
Dit jaar zijn in opdracht van NS Stations de OV Servicewinkels in Schiphol, Eindhoven Noord- en Centrumzijde en Leeuwarden verbouwd. In totaal zijn in 2017 ongeveer 60 diverse winkelverbouwingen uitgevoerd.

Veiligheid op het station 

In 2017 hebben we de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers op de stations, kantoor en in de winkels op de stations verder verbeterd. Met veiligheidsrondes, veiligheidstargets, incidentonderzoek en communicatie werken we aan een veiligheidscultuur waarin we open zijn over veiligheidsrisico’s en incidenten. Zo kunnen we van en met elkaar leren en processen verbeteren.