Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming

Over 2017 is een winst van € 24 miljoen gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van € 8 miljoen, zijnde 35% van het resultaat over 2017 en het resterende bedrag van € 16 miljoen aan de reserves toe te voegen.