Diversiteit en inclusie

NS wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan door de werkvloer en het management een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. NS zorgt daarom voor een diverse en inclusieve organisatie. We stimuleren het aantrekken en behouden van vrouwen, medewerkers met een migratie-achtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat verwachten we ook van onze leveranciers.

Vrouwen in de top

Eind 2017 bestond 32% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2016: 30%). Net als in 2016 was het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen 33% en telde de raad van bestuur 2 vrouwelijke leden (40%).

Mensen met een arbeidsbeperking

Het afgelopen jaar zijn in de retailbedrijven 50 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gegaan als horeca- en retailassistent. In 2017 waren 71 mensen actief in een duurzame baan (2016: 45). Daarnaast zijn medewerkers met een arbeidsbeperking ook doorgestroomd van een zogeheten duurzame baan naar reguliere functies in onze organisatie. In 2020 willen we 200 duurzame banen gecreëerd hebben bij alle bedrijfsonderdelen.
Afgelopen jaar hebben we ook intensief aandacht besteed aan de verplichting voor leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in te zetten bij NS. We passen de verplichting toe in lopende contractafspraken en bij aanbestedingen.

Medewerkers met een migratie-achtergrond

NS wil meer medewerkers met een migratie-achtergrond op leidinggevende posities en in hogere salarisschalen. Dit doen we door de keuzes van leidinggevenden in het selectieproces te beïnvloeden en te vergroten, en door meer doelgroepgericht te werven.
Voormalige vluchtelingen vormen een speciale groep van medewerkers. We stimuleren de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de stichting UAF, gemeenten en andere organisaties. In de zomer van 2017 startte de 20ste deelnemer. Het traineeship is succesvol: 90% van de deelnemers vindt na 9 maanden een baan binnen of buiten NS op minimaal hbo-niveau. NS deelt haar opgedane kennis en ervaring regelmatig met andere werkgevers, organisaties en gemeenten. Dat inspireerde andere werkgevers in Nederland tot het starten van eigen traineeships voor deze groep.