Leiderschap bij NS

Leidinggevenden op cruciale posities binnen NS moeten over executiekracht en verandervermogen beschikken om de prestaties te verbeteren. Een belangrijke rol ligt er voor de managers binnen de operatie. Zij kunnen ervoor zorgen dat medewerkers gezien, gehoord en geholpen worden, zodat zij de klantbehoeftes en beloftes kunnen waarmaken. We investeren daarom gericht in deze groep managers, zowel in hun prestatieverbetering als hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast besteden we aandacht aan de doorstroom van huidige leiders en het klaarstomen van toekomstige leiders. Voor de 186 sleutelposities hebben we voor korte en lange termijn opvolgers in beeld. In 2017 kwam 82% van de benoemingen op sleutelposities uit de interne opvolgingsplanning.

Leiderschapsontwikkeling

Om medewerkers met doorgroeipotentieel te helpen met hun volgende stap, bieden we ondersteuning op maat en in-company leiderschapsprogramma’s. In 2017 startte de derde editie van het leiderschapsprogramma Navigator: 14 deelnemers genoemd voor functies in de top vijftig van onze organisatie, krijgen ondersteuning in hun leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is het programma CAP van start gegaan. Hierin geven 20 kandidaten voor een senior managementpositie zelf vorm aan de stap die zij als leider moeten maken.
In 2017 namen 69 trainees deel aan een van de traineeprogramma’s voor operationeel management, IT, Procurement, Techniek en Finance. Uit de lichting die in 2016 afliep, is inmiddels 40% van de deelnemers doorgestroomd naar een hogere functie. Uit intern onderzoek in het afgelopen jaar blijkt dat persoonlijke ontwikkeling en sponsoring door de organisatie belangrijke factoren zijn voor loopbaansucces bij trainees.
Begin 2017 is het nieuwe curriculum voor managers van NS Operatie beschikbaar gekomen. Met dit nieuwe curriculum zetten we in op het versterken van de managementvaardigheden van onze eerstelijnsmanagers.