Afval verminderen

NS had in 2017 circa 18 miljoen kilogram afval uit werkplaatsen, stations, treinen en kantoren. Ons streven is om zuiniger te worden met materialen en dat van ons afval nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Bij materiaalafvoer kijken we eerst naar hergebruik van het product, dan naar hergebruik van onderdelen en als laatste naar recycling van materialen. Met een jaarlijkse besteding van meer dan € 1 miljard aan goederen en diensten kunnen we met onze maatregelen de circulaire economie bevorderen: NS borgt dat producenten of leveranciers de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase weer in een nieuwe cyclus kan inzetten, waardoor geen afval meer ontstaat.

2020: 80% van het afval hergebruikt als grondstof

We willen dat in 2020 80% van ons afval grondstof wordt voor nieuwe producten. Dat willen we onder meer bereiken door:

  • afval scheiden aan de bron en achteraf;

  • bij materialeninkoop invulling geven aan circulair inkopen;

  • organiseren van proceseigenaarschap (afvalmanager) door heel NS om afvaldoelstellingen te realiseren;

  • samenwerken met belangrijke stakeholders zoals leveranciers en ProRail;

  • Green Deal voor circulair inkopen;

  • Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen.

Afval: onze resultaten in 2017

  • 41,8% van al het afval van kantoren, werkplaatsen, stations en treinen wordt gescheiden

  • 3,4% minder afval ten opzichte van 2016

In 2017 hebben de medewerkers in onze werkplaatsen meer dan 81,2% van het afval kunnen scheiden. Op de stations en in treinen is de hoeveelheid afval verminderd (4,5% ten opzichte van 2016) doordat er minder kranten worden uitgedeeld op het station. Door meer afvalscheiding hebben we in 2017 25% van het afval op stations en in treinen aangeboden voor hergebruik.

Afval op station en in treinen: meer scheiding, minder afval

In 2017 zijn we gestart met een proef om restafval naar nascheidingsinstallaties te brengen. Dit heeft geleid tot een significante verhoging van het percentage gescheiden afval. Daarnaast was het project om de reiziger te vragen de krant na lezen in het bagagerek achter te laten succesvol. De oplage kon omlaag doordat meer mensen één krant gebruiken. Op acht stations en in de Flirt, waar reizigers afval gescheiden kunnen weggooien, informeren promotieteams de reiziger over afvalscheiden.

Hergebruik bij onderhoud en modernisering van treinen

NS moderniseert de dubbeldekstreinen van het type VIRM. Bij deze modernisering hergebruiken we 86% van de 'oude' trein, waaronder casco, isolatie, deuren, beeldschermen, stuurtafelpanelen, bestemmingsaanduiding, trappen en voorruit. Onderdelen die niet meer bruikbaar zijn, bijvoorbeeld interieurdelen en bekleding, gebruiken we zo veel mogelijk als vervangende onderdelen voor de rijdende vloot. De onderdelen die overblijven zamelen we zo goed mogelijk gescheiden in voor recycling. Zo worden bijvoorbeeld de raamrubbers apart ingezameld om er rubberen speeltegels van te maken. Zijwanden en bagagerekken zijn geschikt voor tafels en kasten.
Met hergebruik van materialen uit de oude trein (86%) en recycling van het grootste deel van de 14% aan afgevoerde materialen, krijgt in totaal ruim 95% van de materialen van de trein een tweede leven. Onze ambitie is om 100% circulair te zijn. Daarvoor lopen onderzoeken en pilots.